Meeting Register Page

Lärdomar från valet i USA - Opinionsundersökningar i utveckling
Karin Nelsson, vd Demoskop, har lång erfarenhet av opinionsundersökningar och medverkade på CNNs Decision Desk i valet 2016. Hon har tagit del av metodutvärderingar som gjorts efter presidentvalet 2020 och kommer redogöra för de intressantaste slutsatserna och reflektera kring metodfrågor.

Det finns utrymme för frågor och diskussion.

Feb 3, 2021 03:00 PM in Stockholm

Loading
* Required information