Meeting Register Page

Gŵyl Archeoleg Llŷn | ‘Exploring early medieval carved stones on Llŷn: from inscribed memorials to crosses’ by Professor Nancy Edwards
Please scroll for English

Sgwrs rithiol Seasneg gan yr Athro Nancy Edwards

Mae gan Llŷn ac Ynys Enlli gasgliad cyfoethog o henebion cerrig wedi’u naddu yn dyddio o’r bumed ganrif i’r unfed ganrif ar ddeg OC, a gellir mynd i weld llawer ohonynt. Bydd yr Athro Nancy Edwards archwilio rhai o’r rhain a’r hyn y gallant ei ddweud wrthym am gymdeithas ganoloesol gynnar yr adeg honno. Y cynharaf yw’r cofebau carreg gydag arysgrifau Lladin o’r bumed a’r chweched ganrif a fyddai unwaith wedi nodi beddrodau aelodau o haen uchaf y gymdeithas gan gynnwys meddyg a disgynnydd i grochenydd yn ogystal ag eglwyswyr cynnar sy’n dangos arwyddocâd cynyddol y ffydd Gristnogol. Yn ddiweddarach, ceir cerrig gyda chroes syml arnynt heb enwau, a byddai gan rai ohonynt hwythau hefyd yn nodi beddrodau. Gallwn hefyd olrhain arwyddocâd cynyddol y gymuned fynachaidd ar Ynys Enlli lle mae croes garreg. Cafodd y garreg ei chludo yr holl ffordd o Ynys Môn ac mae’n cynnwys arysgrif sy’n enwi’r noddwr.

*********************

Llŷn and Ynys Enlli (Bardsey Island) have a rich array on carved stone monuments ranging in date from fifth to eleventh centuries AD, many of which can be visited. In this online lecture Professor Nancy Edwards will explore some of these and what they can tell us about early medieval society at this time. The earliest are Latin-inscribed stone memorials of the fifth and sixth centuries that would once have marked the graves of the elite including a doctor and the descendant of a potter as well as early churchmen demonstrating the increasing significance of the Christian faith. Later there are simple cross-carved stones without names, some of which would also have marked graves. We can also trace the growing significance of the monastic community on Ynys Enlli (Bardsey Island) which has a cross-shaft, the stone for which was transported all the way from Anglesey and includes an inscription naming the patron.

Oct 27, 2021 06:00 PM in London

Loading
* Required information