Meeting Register Page

Zemljiške operacije v kmetijstvu
Zemljiške operacije v kmetijstvu
/Marko Černe/
Pridelava poljščin in vrtnin na njivah
po izvedbi komasacijskih postopkov

Agromelioracijska dela na njivah
(apnenje, podrahljavanje, protivetrni
pasovi)
/Draga Zadravec, Timotej Horvat/

Feb 18, 2021 10:00 AM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Loading
* Required information