Meeting Register Page

Информативна сесија
Повик на МИМ за доставување предлози за проекти чија цел е подобрување на капацитетите на граѓанските организации за заштита на медиумскиот плурализам и слободи во земјите од Западен Балкан.

Sep 22, 2020 11:00 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Loading
* Required information