Meeting Register Page

Kontoret endrer seg. Er du forberedt?
I samarbeid med Cushman & Wakefield Realkapital inviterer Qualified Professionals/Bemanningsbyraaet til gratis Webinar om hvordan korona påvirker den nye
kontorhverdagen.

«84% tror at kontorhverdagen blir endret etter koronapandemien» – hva vil den nye hverdagen innebære? Cushman & Wakefield vil presentere data fra kundeundersøkelsen fra mai 2020.
- Hans Petter Skogstad – Analysesjef – Cushman & Wakefield Realkapital

CW diskuterer også muligheter rundt reforhandling/restrukturering av leieforholdet, eller relokalisering hvis det er det mest lønnsomme.
- Tor Svein Brattvåg – Partner/Leder Leietakerrådgivning

May 28, 2020 01:00 PM in Oslo

Loading
* Required information