Meeting Register Page

Medlemsmøte om konsesjon og AS
Konsesjon til å eie skog for aksjeselskaper har blitt et hett politisk tema. NORSKOG ønsker å diskutere problemstillingen og mulige løsninger med medlemmene. Vi inviterer derfor til et digitalt medlemsmøte hvor vi vil presentere bakgrunnen for den politiske diskusjonen som nå pågår, hvordan lovgrunnlaget er i dag og hvordan det har utviklet seg over tid, det politiske bildet i saken og forslag til mulige løsninger. Medlemmenes synspunkter vil være viktige bidrag i styrets og administrasjonens videre arbeid med saken.
Det digitale møtet er kun åpent for medlemmer av NORSKOG.

Feb 18, 2021 06:00 PM in Oslo

Loading
* Required information