Meeting Register Page

Meeting banner
Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 - Konsultacje społeczne projektu programu
Spotkanie organizowane w ramach otwartych regionalnych konsultacji społecznych projektu programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2021-2027. Organizatorem spotkania jest Województwo Pomorskie oraz Zachodniopomorskie. Partnerami strategicznymi są Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk oraz wykonawca prognozy oddziaływania na środowisko - firma Ekovert.

W programie spotkania:
- Wprowadzenie do programu
- Zakres tematyczny projektu programu na lata 2021-2027
- Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
- Formularze zgłoszeń uwag w ramach konsultacji społecznych programu
- Debata

Zapraszamy do udziału w publicznej debacie nt. przyszłości programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.

Sep 23, 2021 09:00 AM in Budapest

Loading
* Required information