Meeting Register Page

Meeting banner
Pīrādziņu nedigitalizēsi, bet kā ar īstām sarunām? #parunāsim?
Sarunu vieta LAMPA ir sarunu un tikšanās platforma, kur ar videozvana starpniecību ikviens interesents var sarunāties par iepriekš noteiktu tēmu. Tā ir vieta, kur izteikt savu viedokli, ieklausīties citos sarunas biedros, iepazīties ar iepriekš nesastaptiem cilvēkiem un izbaudīt cilvēcisku komunikāciju. Tā nav lekcija, bet gan platforma viedokļu apmaiņai.

“Pīrādziņu nedigitalizēsi, bet kā ar īstām sarunām?”
Diskusija par tēmu, ko šobrīd apgūstam mēs visi – sarunas digitālajā vidē. Sarunas galvenais fokuss būs nevis tehnoloģiju iespējas, bet cilvēciskais sarunā, dzīvas un īstas sarunas sajūta, skatoties ekrānā, un cilvēcīgas, cieņpilnas sarunas veidošana, esot attālināti.

Apr 28, 2020 05:00 PM in Helsinki

Meeting logo
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Lelde Prūse.