Meeting Register Page

XVII Jornada anual FCD
El model d’intervenció per l’acompanyament de persones usuàries de drogues.


Informació sobre protecció de dades:
Responsable del tractament: FEDERACIÓ CATALANA DE DROGODEPENDÈNCIES, NIF: G59921858, C/ Quevedo, 2 Baixos - 08012 – Barcelona Telèfon: 932890530 fcd@fcd.cat
Finalitat: Es tractaran les dades personals per a la gestió de l'activitat formativa, per a enviar-li informació i les imatges per a la difusió de l'activitat.
Conservació de les seves dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no és sol•liciti la supressió per part de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.
Destinataris: No se’n preveuen.
Imatges: FEDERACIÓ CATALANA DE DROGODEPENDÈNCIES informa que dins del marc de l'activitat en la qual s'inscriu es poden captar imatges i que poden ser publicades per a fer-ne difusió. Inscrivint-se, a l’activitat, AUTORITZA a l' FEDERACIÓ CATALANA DE DROGODEPENDÈNCIES la publicació de la seva imatge personal, captada dins el marc de l'activitat. També té l’opció de tancar la càmera del seu ordinador.
Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se per escrit, a l'adreça de correu: fcd@fcd.cat, havent-se de que identificar degudament i sol•licitar clarament el dret a exercir.
Propietat intel•lectual: Tots els drets de propietat intel•lectual que sorgeixin, o relacionats amb l'activitat formativa, inclosos els materials de formació associats, seran propietat del Responsable.
Queda prohibit gravar, copiar, reproduir, distribuir, publicar, transmetre, difondre, o en qualsevol manera explotar totalment o parcialment qualsevol part dels continguts de l'activitat formativa en la qual s'inscriu, ja sigui mitjançant procediments electrònics o mecànics, sense l'autorització prèvia i per escrit del Responsable.
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Gloria.