Meeting Register Page

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvurularda Kabul Edilebilirlik Kriterleri ve Kararların İcrası
10:00
47. madde uyarınca geçerli bir başvuru nasıl yapılır?
Levent YALÇIN, Hukukçu (AİHM Yazı İşleri Müdürlüğü)

11:00
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yargı yetkisi
Dr. Şerif Yılmaz, Hukukçu (AİHM Yazı İşleri Müdürlüğü)

12:00
Soru/Cevap

12:30
Ara

14:00
İç hukuk yollarının tüketilmesi, altı aylık bir süre kuralı ve açıkça dayanaktan yoksunluk
Doç. Dr. Mehmet Rıfat Tınç, Akademisyen (La Réunion Üniversitesi)

15:00
Başvurucunun önemli bir zarara uğramış olması
Zelal Pelin Doğan, Avukat (İstanbul Barosu)

16:00
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının icrası
Dr. Ümit Kılınç, Avukat/Akademisyen (Paris Barosu/Strasbourg Üniversitesi)

17:00
Soru/Cevap

Jun 19, 2021 10:00 AM in Istanbul

Loading
* Required information