Meeting Register Page

Meeting banner
Förnyelse av landsbygden i regionala utvecklingsstrategier
Förnyelse av landsbygden i regionala utvecklingsstrategier

27 april 2021, kl 15.00 - 16.30 digitalt

Inledning

Eric Båve, orförande i Samhällsbyggarnas region Gävle/Dala

Data och statistik för landsbygdsutveckling

Eric Båve, ordförande Civ.ing.

Tillväxt i Gävleborg utanför tätorter

Katrien Vanhaverbeke, regional utvecklingsdirektör i Region Gävleborg


Diskussion

Moderator: Lennart Sjögren, sammankallande i Samhällsbyggarnas sektion för Landsbygd

Apr 27, 2021 03:00 PM in Stockholm

Meeting logo
Loading
* Required information