Meeting Register Page

Gŵyl Archeoleg Llŷn | Pilgrimage Revival | Lynne Stumpe
Please scroll for English

Sgwrs rithiol Saesneg gan Lynne Stumpe

Mae Ynys Enlli wedi bod yn gyrchfan i bererinion ers canrifoedd. Er nad yw holl fanylion llwybrau’r pererinion yn Llŷn yn hysbys, mae tystiolaeth gref i ddangos sut y datblygodd pererindod a sut y’i hadfywiwyd dros y canrifoedd. Bydd amrywiaeth o dystiolaeth yn cael ei hystyried i archwilio rhai agweddau ar brofiad pererindod. Mae’r dystiolaeth hon yn cynnwys cerrig wedi’u cerfio o’r cyfnod canoloesol cynnar a sut y datblygodd pensaernïaeth eglwysig dros y blynyddoedd. Yn ystod y sgwrs Lynne Stumpe yn dangos ffotograffau a dynnwyd ar hyd llwybr y pererinion drwy ogledd Llŷn o Fangor i Ynys Enlli, gan alw yng Nghadeirlan Deiniol Sant, Bangor, Clynnog Fawr, Llangwnnadl, Aberdaron a llefydd eraill lle byddai’r pererinion yn aros ar hyd y ffordd.

***************************

Bardsey Island/ Ynys Enlli has been a place of pilgrimage for centuries. Although not all details of the pilgrimage routes along the Llyn are known, there is compelling evidence to indicate how pilgrimage developed and was revived over the centuries. A variety of evidence will be examined to explore some aspects of pilgrimage experience. This evidence includes carved stones from the early medieval period and how church architecture developed over the years. Lynne Stumpe will illustrate the talk with photographs taken on the pilgrimage route along the northern Llyn from Bangor to Ynys Enlli/ Bardsey Island, calling at St Deiniol's Cathedral, Bangor, Clynnog Fawr, Llangwnadl, Aberdaron and other pilgrims' stopping-off points in a virtual pilgrimage.

Oct 28, 2021 06:00 PM in Dublin

Loading
* Required information