Meeting Register Page

Endometrioseforeningens årsmøte
Årets årsmøte blir avholdt digitalt på Zoom.
Link til møtet vil bli sendt på e-post til våre medlemmer, samt lagt ut i sosiale medier en uke i forkant av årsmøtet.

SAKER
• Godkjenning av innkalling
• Valg av ordstyrer
• Valg av referent
• Valg av protokollfører x 2
• Årsberetning 2019
• Godkjenning av årsprogram 2021
• Regnskap for 2020 og
budsjettforslag for 2021
• Endringer av vedtektene

• Valg av styre- og varamedlemmer
• Elisabeth Raasholm Larby stiller til gjenvalg (2 år)
• Lena Kristin Kristiansen, Charlotte Raasholm Larby og Ane Undhjem Løvereide er ikke på valg
• Karen Bertelsen og Aina Bergås stiller ikke til gjenvalg
• Liv Bente Ellefsen har valgt å trekke seg
Styret skal bestå av 6 styremedlemmer, samt 2 varamedlemmer

• Kandidater til valg som styremedlemmer:
• Elisabeth Raasholm Larby (2 år)
• Emilie Nyman (2 år)
• Anne Solberg (2 år)
• Michelle Frøslev (2år)

• Kandidater til valg som varamedlemmer:
• Ann Iren Sommerseth (1 år)
• Karina Hæstad (1 år)

Alternative forslag til styremedlem/varamedlem eller eventuelle nye saker skal allerede ha blitt sendt skriftlig til foreningens adresse pr. post eller e-post. Foreningen har varslet alle medlemmer om dette over e-post i slutten av januar.

Vel møtt!

Mar 13, 2021 11:00 AM in Oslo

Loading
* Required information