Meeting Register Page

Jessica Quesada carries a photo of the sister-in-law Allison Fernandez (30), who went out to the local market on the morning of August 13, 2020, and did not return home. Jessica is searching for her.
Ulighed i Covid-19 krisen: Syd-Nord forskerdialog om kvinders kår i Peru og Danmark
Oplev videnskabsjournaliset Lise Josefsen Hermann fortælle om nogle af de kvinder og unge piger, som er forsvundet i Peru, ofte som ofre for vold og tortur, og om deres familier, som fortvivlet leder efter dem. I 2020 forsvandt ikke mindre end 11.828 kvinder sporløst i Peru.
Oplev leder Malene Muusholm berette om 'Reden's indsats for handlede kvinder på Vesterbro og kvindernes særlige udfordringer under Covid-krisen, samt lektor Hilda Rømer Christensen, Kbh.s Universitet kortlægge Covid krisens betydning for kvinder i Danmark.
Lyt til Lise og Malenes dialog om problemer og løsninger i Peru og i Danmark - og stil spørgsmål!

Apr 27, 2021 04:00 PM in Copenhagen

DDRN communicates new research by any scientific discipline addressing Sustainable Development Goals (SDGs).
Loading
* Required information