Meeting Register Page

Meeting banner
Premiera raportu “Kultura w pandemii. Doświadczenie polskich instytucji kultury”
W raporcie przedstawiamy wyniki badań prowadzonych jesienią i zimą 2020/2021, w których sprawdziliśmy, jakie zmiany w funkcjonowaniu instytucji kultury w Polsce – zarówno w organizacji pracy, jak i ofercie dla publiczności – spowodowała pandemia COVID-19.

Apr 12, 2021 03:00 PM in Warsaw

Loading
* Required information