Meeting Register Page

Meeting banner
Låt inte en begränsad budget hindra er från att arbeta datadrivet
Några av de största hindren som finns för att strukturera och använda data på ett effektivt sätt är relaterade till faktiska kostnader. Dessa kostnader är till stor del kopplade till kompetent personal som dels kan vara svår att hitta, vilket pressar upp löner, samt projekt som tar många timmar.

Även om varje verksamhet är unik så finns det flera gemensamma nämnare när det kommer till att behandla data och bygga datalager än skillnader när det kommer till faktiskt implementering. I detta webinar kommer vi att titta närmre på ett antal av de hinder som företag idag anser begränsar dem från att implementera datalager och att bli mer datadrivna. Närmare bestämt det övergripande hindret, en begränsad budget.

Tillsammans med TimeXtender går vi igenom verktyg som kan överbrygga dessa hinder. Ni kommer få en inblick i de lösningar som finns för att arbeta mer datadrivet. Låt inte begränsad tillgång till kompetent personal, lång implementationstid, svårt att bygga och underhålla ert datalager bli ett för stort hinder för er att fatta rätt beslut och arbeta mer datadrivet.

Presentatörer: Aron Svedin, Infozone och Fredrik Ehnö, TimeXtender

May 11, 2021 10:00 AM in Stockholm

Loading
* Required information