Meeting Register Page

Lietuvos švietimo iššūkius spręskime su „Erasmus+
Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis programą „Erasmus+“, kviečia dalyvauti seminare „Lietuvos švietimo iššūkius spręskime su „Erasmus+“, skirtame visų švietimo sektorių partnerysčių projektų paraiškų teikėjams.
COVID-19 pandemija parodė, kad galimybė mokytis yra kaip niekad svarbi užtikrinant greitą ekonomikos atsigavimą ir kartu skatinant lygias galimybes visiems. Europos piliečiams reikia įgyti daugiau žinių, įgūdžių ir gebėjimų, reikalingų sparčiai besikeičiančioje, vis judesnėje, daugiakultūriškesnėje ir labiau skaitmenizuotoje visuomenėje. Norint ateityje užtikrinti tvarų Europos ekonomikos augimą ir sanglaudą, labai svarbu ugdyti įgūdžius tokiose perspektyvinėse srityse kaip kova su klimato kaita, švari energija, dirbtinis intelektas, robotika, didžiųjų duomenų analizė. Programa „Erasmus+“, kuria skatinamos švietimo inovacijos ir padedama mažinti Europos žinių, įgūdžių ir gebėjimų spragas, gali labai prie to prisidėti.
Renginio metu norime paskatinti įvairias švietimo, mokymo bei verslo organizacijas bendradarbiauti ir rengti tarptautinius partnerysčių projektus, kurie spręstų aktualias švietimo problemas ir kurtų inovatyvius švietimui ir mokymui skirtus produktus

Renginio metu planuojama aptarti šias temas:
• „Erasmus+” galimybės ir pridėtinė vertė;
• Skaitmeninių technologijų svarba įtraukiam švietimui;
• Mažiau galimybių turinčių asmenų įtrauktis;
• "Erasmus+“ partnerysčių projektų paraiškų teikimo sąlygos

Atkreipiame dėmesį, kad šio renginio metu neketiname aptarti praktinių partnerysčių paraiškų sąlygų ir pildymo aspektų. Šiuos klausimus galėsime aptarti informacinių ir konsultacinių dienų metu, išsamesnę informaciją apie jas galite rasti čia: https://erasmus-plius.lt/informaciniai-renginiai/

Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Švietimo mainų paramos fondas Jūsų sutikimo pagrindu tvarkytų Jūsų pateiktus duomenis registracijos į renginį tikslu.

Feb 2, 2022 02:00 PM in Helsinki

Loading
* Required information