Meeting Register Page

Strateginis planavimas rengiant tarptautinius „Erasmus+“ projektus
Mokymų metu dalyviai sužinos (išmoks), kaip organizacijos komandai savarankiškai parengti kokybišką tarptautiškumo strategiją bendrojo ugdymo ar suaugusiųjų švietimo įstaigoje įtraukiant skirtingus organizacijos lygius, suprasti strategijos struktūrą. Mokymuose bus pristatyti ir paaiškinti (pateikiant pavyzdžius) strategijos rengimo žingsniai (nuo ko pradėti; kaip apibrėžti organizacijos viziją, misiją; kaip formuluoti tikslus, veiksmų planą, pamatuojamus rodiklius), įvardintos dažniausiai daromos klaidos bei atskleista, kaip organizacija, siekdama naudos sau ir visiems jos darbuotojams bei besimokantiesiems, gali pasinaudoti „Erasmus+“ programos mobilumo veikla, siekiant strateginių tikslų.
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Švietimo mainų paramos fondas.