Meeting Register Page

“Kā pedagogiem palīdzēt pirmsskolas bērniem darīt pašiem?”
Viens no eTwinning kopienas un projektu pīlāriem ir skolēns kā virzītājspēks. Arī visu eTwinning projektu pamatā ir skolēnu savstarpējā sadarbība, iespēja uzņemties iniciatīvu, piedāvāt savas idejas projekta plānošanas stadijā, viņiem ir iespēja ietekmēt projektā pieņemtos lēmumus. Prasmi darīt pašam skolēns neattīsta vienas dienas vai viena projekta laikā, tas ir process, kurš jāsāk attīstīt jau mazotnē, tādēļ piedāvājam piedalīties vebinārā, kura mērķis ir palīdzēt pedagogiem apgūt metodes, kā veicināt bērnu patstāvību un iniciatīvu jeb kā mudināt bērnus darboties pašiem jau pirmsskolā. Vebināra laikā R. Pakalniņa runās par to, kā organizēt mācību procesu un iekārtot vidi tā, lai ikviens bērns būtu ieinteresēts darboties patstāvīgi veidā, kas ir izglītojošs un jēgpilns. Kā arī būs iespējams rast atbildes uz šādiem jautājumiem: kā iesaistīt bērnus ideju radīšanas procesā un kā palīdzēt rast jaunus risinājumus, nedodot konkrētas norādes brīžos, kad bērnam kaut kas nesanāk.

Vada: Rasa Pakalniņa, Salas pamatskolas pirmsskolas pedagoģe un bloga “Rasa par bērniem” autore.

Jan 19, 2022 06:00 PM in Kiev

Meeting logo
Loading
* Required information