Meeting Register Page

HATIRLATMA-17 MAYIS DERNEĞİ AVUKAT EĞİTİMİ
17 Mayıs Derneği 10-11 Kasım tarihlerinde Avukatlara Yönelik Eğitimlerin ikincisini gerçekleştirecektir. Eğitim içeriği, derneğin savunuculuk programı kapsamında faaliyet yürüttüğü başlıklar üzerinden belirlenmiştir.

İlk olarak LGBTİ+ temel kavramlardan bahsedilecektir. LGBTİ+lar üzerine yanlış bilinenlerden yola çıkarak, nelere dikkat etmemiz gerektiğine, kavramları nasıl kullanmamız gerektiğine ve bu kavramların nereden çıktığına değinilecektir.

17 Mayıs Derneği, Hiv çalışmalarını yalnızca sağlık hakkı özelinde ele almadan, eşit haklara dair söz üreten ve öznelerin katılımıyla güçlendirilmesi gereken bir alan olarak yaklaşmaktadır. Öncelikle Hiv alanına dair temel kavramların ne olduğu ile başlayacak olan eğitimde, yanlış bilinen kavramlar ile birlikte doğru terminolojiden bahsedilecek, sağlığa erişim, çalışma hayatı ve toplumda hiv ile yaşayanların sorunlarına değinilecek ve nasıl bir aktivizm yürütmek gerektiğinden bahsedilecektir. İkinci gün ise Hiv ve Hukuk başlığı altında Hiv’in yasal mevzuatta nasıl yer bulduğundan bahsedilecektir.

İnterseks çalışmaları, interseks hareketinin kendi gündemi doğrultusunda kolaylaştırıcı olmayı hedeflemektedir. Eğitim içeriğinde, avukatların interseks çalışmaları kapsamında kavramlara dair bilgilendirme yapılacak ve interseks haklarından bahsedilecektir. İkinci gün ise, Türkiye’deki mevzuatta intersekslerin yerinden ve dünyadaki iyi örneklerden bahsedilecektir.

Yaşlılık çalışmalarına yaşlanma ve yalnız kalma korkusunu yenmek amacıyla başlanmıştır. Buradan yola çıkarak eğitimde, yaşlı lgbti+’ların sorunları ve ihtiyaçları üzerine yaşlılık çalışmalarının nasıl şekil aldığı anlatılacaktır. İkinci gün ise, Türkiye’deki mevzuat ve dünyadan iyi örneklerden bahsedilecektir.
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: 17 Mayıs Derneği.