Meeting Register Page

Meeting banner
INFORMATIVNI DAN 23. 8. 2022 ob 17. uri (1. in 2. stopnja)
Na informativnem dnevu se boste lahko pobližje spoznali s študijskimi programi prve in druge stopnje, ki jih ponujata fakulteti FUDŠ in FAM!

FUDŠ:
- univerzitetni študijski program Socialni menedžment (brezplačen)
- visokošolski strokovni študijski program Socialni menedžment
- visokošolski strokovni študijski program Psihosocialna pomoč
- Psihoterapevtska propedevtika (samostojni) del študijskega programa PSP (VS)
- magistrski študijski program Medkulturni menedžment (brezplačen)
- magistrski študijski program Psihosocialno svetovanje

FAM:
- visokošolski strokovni študijski program Mediji in novinarstvo (brezplačen)
- magistrski študijski program Mediji in novinarstvo (brezplačen)
- magistrski študijski program Strateško komuniciranje

Za dodatne informacije o študijskih programih in postopkih vpisa nas lahko kontaktirate na:

Fakulteta za uporabne družbene študije
Tel. št. (05)9073461
vpisi@fuds.si

Fakulteta za medije
Tel. št. 01/520 21 60
referat@fame.si

Aug 23, 2022 05:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Meeting logo
Loading
* Required information