Meeting Register Page

Meeting banner
Årsmøte FRI Oslo og Viken
Årsmøtet er FRI Oslo og Vikens høyeste organ. Årsmøtet velger styrets medlemmer og består av de medlemmene av FRI i Oslo og Viken som møter opp. Årsmøtet bestemmer det lokale arbeidsprogrammet, vedtar budsjett med mer.

Registrering i skjemaet under er påkrevd for å kunne delta.

Stemmerett på årsmøter har alle medlemmer som har betalt forfalt kontingent, og for nye medlemmer senest tre uker før årsmøtet avholdes.

► Årsmøte 2021 - FRI Oslo og Viken
►Lørdag 27. februar
► Klokken 14:00 - 17:00.
► På Zoom - etter registrering i skjemaet får du tilsendt link og kode for møtet.

Sakspapirer publiseres senest én uke før møtet. Frister for innkommende saker og flere detaljer om møtet finner du her:
https://www.friosloviken.no/om-oss/arsmote-2021-fri-oslo-og-viken/

Feb 27, 2021 02:00 PM in Oslo

Meeting logo
Loading
* Required information