Meeting Register Page

Morfologia Ego czyli AutoHipnotyczna podróż po swojej świadomości
Warsztat metody komunikacji z własną świadomością w opcji wprost, bez konieczności używania dywagacji i przekonywaczy. W jaki sposób uruchomić się i przejąć stery własnej kreatywności.

May 7, 2020 08:00 PM in Warsaw

Loading
* Required information