Meeting Register Page

Meeting banner
17. REDNA LETNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA ZA BETON SLOVENIJE
Na podlagi 12. člena statuta Združenja za beton Slovenije in sklepa seje z dne 19.3.2021 Upravni odbor ZBS sklicuje 17. redno letno skupščino Združenja za beton Slovenije, 28. maja 2021, od 13:30 do 14:30.
Dnevni red skupščine:
- Otvoritev 17. redne letne skupščine, imenovanje njenih organov in potrditev dnevnega reda
- Poročilo o delu ZBS za leto 2020
- Finančno poročilo ZBS za leto 2020 in poročilo nadzornega odbora
- Plan dela in finančni načrt za leto 2021
- Volitve novih članov organov ZBS
- Sprememba statuta združenja
- Razno

May 28, 2021 01:30 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Loading
* Required information