Meeting Register Page

COVID-19 and migration
CATALÀ
La pandèmia de COVID-19 ha tingut un impacte sense precedents sobre la mobilitat humana, tant pel que fa a la gestió migratòria i de fronteres com a la situació de totes les persones desplaçades, incloent les desplaçades per conflictes o desastres.
Amb la voluntat de facilitar una reflexió sobre aquestes qüestions a nivell internacional, i fer propostes per a les polítiques de cooperació al desenvolupament, la Generalitat, a través de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, organitza aquesta taula rodona.

CASTELLANO
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto sin precedentes sobre la movilidad humana, tanto en lo referente a la gestión migratoria y de fronteras como en la situación de todas las personas que se desplazan, incluyendo los desplazados por conflictos o desastres.
Con la voluntad de facilitar una reflexión en torno a estas cuestiones a nivel internacional, y hacer propuestas para las políticas de cooperación al desarrollo, la Generalitat, a través de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo, organiza esta mesa redonda.

ENGLISH
The COVID-19 pandemic has had an unprecedented impact on human mobility, both in terms of migration and border management and the situation of all people on the move, including those displaced by conflicts or disasters.
With the aim of facilitating a discussion on these issues at the international level, and to make proposals for development cooperation policies, the Government of Catalonia organizes this webinar.

Apr 13, 2021 05:00 PM in Madrid

Loading
* Required information