Meeting Register Page

Co czuje dziecko - świadek przemocy?
Porozmawiamy o sytuacji dziecka - świadka przemocy. Jak się czuje, jakie stany i emocje przeżywa? Jakie konsekwencje w jego zachowaniu możemy obserwować? Czy te doświadczenia będą miały znaczenie dla jego dalszego rozwoju i życia?

Nov 9, 2020 07:00 PM in Warsaw

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Maria Kuźmicz.