Meeting Register Page

Meeting banner
Lezing Vincent Oeters
Een blik in de trappenpiramide: de ondergrondse gangenstelsels van Djoser

De beroemde trappenpiramide van Djoser domineert het landschap van Sakkara. Deze piramide, ontworpen door de vizier Imhotep, werd opgericht in de derde dynastie (c. 2630-2611 v. Chr.) en is in feite onderdeel van een veel groter complex. In de literatuur over Djoser en zijn grafmonument wordt veelal gesproken over de bovengrondse onderdelen van dit complex. Zo komen bijvoorbeeld de omheiningsmuur, het heb-sed-hof en de serdab uitgebreid aan bod. Echter, de ondergrondse onderdelen van het complex worden meestal niet of nauwelijks besproken.
Zeer recent is een deel van dit monument geopend voor publiek. De spreker heeft tijdens zijn werk als archeoloog in Sakkara al vier keer de mogelijkheid gehad om een groot gedeelte van de ondergrondse gangenstelsels te bezoeken. In deze lezing neemt hij u mee in een ondergrondse wandeling door de fascinerende gangen van Djoser.

Oct 15, 2020 08:00 PM in Brussels

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Egyptologica Vlaanderen vzw.