Meeting Register Page

Innovasjonskaffe
Innovasjonskaffe er en digital møteplass hvor innovasjon alltid er tema. Inviter gjerne flere. Velkommen. Hilsen Sonja Bordewich, Innovasjonsverket.
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Sonja Bordewich.