Meeting Register Page

WEBINAR ICAVOR: Criteris del Jutjat de Primera Instància nº 50 de Barcelona en relació amb la secció 15ª de la AP de Barcelona respecte a les demandes de clàusules abusives en préstecs hipotecaris
Repàs de caràcter pràctic als últims criteris jurisprudencials tant de caràcter substantiu com processal del Jutjat de Primera Instància número 50, per tant, de la Secció 15 de la Audiència Provincial de Barcelona. Horari: Dimarts 15 de juny de les 17:00h a 18:30h.

Jun 15, 2021 05:00 PM in Madrid

Loading
* Required information