Meeting Register Page

VA-Yngre sponsorwebinar med Pipelife og Basal
A-Yngre inviterer til et webinar sammen med to av våre sponsorer Pipelife AS og Basal AS. Bli kjent med spennende produkter og løsninger du kanskje ikke var klar over!

Selskap: Basal AS
Foredragsholder: Sogge Johnsen

Tittel: Fordrøyning rensing og infiltrasjon av overvann

Beskrivelse: Overvann fra veier og urbane områder er ofte forurenset og bør renses, gjenbrukes og tilbakeføres lokalt slik at oppsamling og punktutslipp unngås.


Selskap: Pipelife AS
Fordragsholder: Bård Moen

Tittel: Fossilfrie rørsystem

Beskrivelse: Plastrørprodukter kan nå produseres av bærekraftige bio-baserte råstoff. Dermed kan krav til kvalitet og levetid opprettholdes. Vi tar en superrask titt på hva dette går ut på.

Dec 9, 2021 11:00 AM in Oslo

Loading
* Required information