Meeting Register Page

Gŵyl Archeoleg Llŷn | Uchafbwyntiau Archaeolegol Llŷn | Highlights of Llŷn Archaeology
Sgwrs yn Gymraeg gyda Rhys Mwyn yn edrych ar rai o safloedd cyn-hanesyddol Llŷn. Gan gychwyn yn Ffatri Fwyeill Mynydd Rhiw a gorffen gyda rhai o’r bryngaerau trawiadol sydd
mor gyfarwydd i ni.

A Welsh language talk on some of the prehistoric highlights of Llŷn. Beginning with the Neolithic Axe Factory on Mynydd Rhiw and finishing with the spectacular hillforts that are so familiar to many of us,

Oct 26, 2021 06:00 PM in London

Loading
* Required information