Vanuit de aandacht van een dier - 18 Mei
Een nieuwe kijk op samen-leven. Over relaties die vrij zijn van verwachtingen en automatismen. Gebaseerd op de kennis van de mentale, emotionele en sociale behoeften en vermogen van een ieder dier (menselijke dieren inbegrepen).

May 18, 2019 10:00 AM in Amsterdam

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Jose De Giorgio-Schoorl.