Meeting banner
Agustos 2019 C Kursu
Bu kurs, katılımcıların öncelikle C programlama dilini iyi öğrenmelerini ve yazılım üretiminde profesyonel düzeyde dili kullanma becerisi geliştirmelerini hedeflemektedir. Kursta C programlama dilinin tüm sentaksı ve semantik yapısı ayrıntılı olarak öğretilmektedir. C dilinin standart kütüphanesi tüm yönleriyle ele alınmaktadır. Kurs yalnızca C dilini öğretmeyi değil, tüm programlama ortamları için iyi, temiz ve etkin kod yazma alışkanlığı kazandırmayı da amaçlamaktadır. Bazı derslerde konuların daha iyi anlaşılmasını sağlamak için veri yapılarına ve algoritmalara (data structure & algorithms) ilişkin temel kavramlar da anlatılmaktadır.
Kursta bir C programcısının üretim ortamında kullanabileceği araçlar da tanıtılmaktadır.
Aug 19, 2019 07:00 PM Istanbul
Aug 21, 2019 07:00 PM Istanbul
Aug 23, 2019 07:00 PM Istanbul
Aug 26, 2019 07:00 PM Istanbul
Aug 28, 2019 07:00 PM Istanbul
Aug 30, 2019 07:00 PM Istanbul
Sep 2, 2019 07:00 PM Istanbul
Sep 4, 2019 07:00 PM Istanbul
Sep 6, 2019 07:00 PM Istanbul
Sep 9, 2019 07:00 PM Istanbul
Sep 11, 2019 07:00 PM Istanbul
Sep 13, 2019 07:00 PM Istanbul
Sep 16, 2019 07:00 PM Istanbul
Sep 18, 2019 07:00 PM Istanbul
Sep 20, 2019 07:00 PM Istanbul
Sep 23, 2019 07:00 PM Istanbul
Sep 25, 2019 07:00 PM Istanbul
Sep 27, 2019 07:00 PM Istanbul
Sep 30, 2019 07:00 PM Istanbul
Oct 2, 2019 07:00 PM Istanbul
Time shows in
Loading
* Required information